Henter data ... ... vent et øjeblik
eStatistik
Log på
Emner
Kommunestatistik
Branchestatistik
Globaliseringsstatistik
SMV Statistik
Log på
Glemt adgangskode?


Kommunestatistik
Befolkningen og befolkningsfremskrivninger
BEV22: Befolkningens udvikling (foreløbig opgørelse) efter område, bevægelsesart og køn (2007K2-2019K2)
FRKM119: Befolkningsfremskrivning 2019 efter kommune, alder og køn (2019-2045)
Befolkningens uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet
RAS207: Befolkningen efter bopælsområde (nye kom), socioøkonomisk status (13-grp), herkomst, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2011)
KAS209: Befolkningen efter område, uddannelse, socioøkonomisk status, alder, køn og periode (2017)
RAS209: Befolkningen (ultimo november) efter område, uddannelse, socioøkonomisk status, alder og køn (2008-2017)
KAS201: Befolkningen efter område, socioøkonomisk status, herkomst, alder og køn (2017)
RAS201: Befolkningen (ultimo november) efter område, socioøkonomisk status, herkomst, alder og køn (2008-2017)
Beskæftigede (arbejdssted) efter uddannelse, sektor, branche og socioøkonomisk status
RAS301: Beskæftigede (ultimo november) efter område (arbejdssted), branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn (2008-2017)
RASA1: Beskæftigede (arbejdssted) efter område, branche (DB07), socio-økonomisk status, herkomst, alder og køn (AFSLUTTET) (2006-2011)
Beskæftigede (bopæl) efter uddannelse, branche, herkomst og socioøkonomisk status
KAS310: Gennemsnitligt antal beskæftigede efter område (bopæl), uddannelse, branche (DB07), alder, køn og periode (2008-2017)
RAS302: Beskæftigede (ultimo november) efter område (bopæl), branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn (2008-2017)
RAS310: Beskæftigede (ultimo november) efter område (bopæl), uddannelse, branche (DB07), alder og køn (2008-2017)
Pendling efter uddannelse, branche og køn
PEND100: Beskæftigede (ultimo november) efter bopælskommune, arbejdsstedsområde og køn (2008-2017)
PEND101: Beskæftigede (ultimo november) efter område, branche (DB07), pendling og køn (2008-2017)
Ledighed
AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) efter område, alder og køn (2017M07-2019M08)
AUP01R: Dagpenge-måneder. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse) efter område, alder og køn. (AFSLUTTET) (2007M01-2017M06)